Proclaimer

Een Nieuw Gezin vzw is begaan met jouw privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om je privacy te respecteren. 

Op de website van Een Nieuw Gezin worden persoonsgegevens verzameld via e-mail en formulieren. De persoonsgegevens die je via een e-mail, online formulieren, reguliere post, telefoon of fax verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Een Nieuw gezin vzw, ADRES. Deze gegevens worden gebruikt om je de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om je te informeren over onze activiteiten. De verzamelde gegevens kunnen uitsluitend doorgegeven worden aan partners van Een Nieuw Gezin om je op de hoogte te houden van voordelen die kaderen in onze dienstverlening.

Indien je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan je deze wens kenbaar maken per e-mail of gewone post. Je beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot jouw gegevens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24/10/1995. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van jouw identiteitskaart naar bovenvermeld adres.

De databanken waarin jouw gegevens worden opgenomen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.

Op de website van Een Nieuw Gezin worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van jouw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen jouw pc en de website van Een Nieuw Gezin.

Je kunt echter het opslaan van cookies desactiveren of je browser zo instellen dat je een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op je computer wordt opgeslagen.

Je erkent en aanvaardt dat de inhoud van deze website (tekst, software, muziek, foto’s, grafische elementen of eender welk ander materiaal op de site) die jou wordt aangeboden, wettelijk beschermd wordt o.m. door het auteursrecht.

Je erkent en aanvaardt dat je de inhoud van de website van Een Nieuw Gezin enkel mag gebruiken mits de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Een Nieuw Gezin en dat je de inhoud ervan niet mag kopiëren, verspreiden of verdelen of wijzigen of publiceren of verkopen of delen van de Internetsite gebruiken zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Een Nieuw Gezin. De benamingen, logo’s en merken die op deze website voorkomen, onder andere het logo en de naam Een Nieuw Gezin, zijn wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze benamingen, logo’s en merken te gebruiken zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Een Nieuw Gezin.

Bij elke communicatie over een actie van Een Nieuw Gezin, waarbij gebruikgemaakt wordt van e-mailadressen van leden, krijg je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor deze specifieke communicatie.

 

Facebookdisclaimer Zie hieronder:

Gebruikersvoorwaarden Een Nieuw Gezin vzw voor Facebook

  • Een Nieuw Gezin aanvaard geen scheldwoorden en grove, beledigende , discriminerende of racistische commentaren.
  • Maak geen loze beweringen, ondersteun ze altijd met feiten/redenen.
  • Hou bij het plaatsen van foto’s, video’s en gegevens op deze Facebookpagina rekening met de privacywetgeving en het portretrecht, in het bijzonder wanneer er minderjarigen bij betrokken zijn. 

Bij inbreuk behoudt Een Nieuw Gezin zich het recht om de gebruiker of bezoeker van de Facebookpagina definitief toegang te ontzeggen tot de Facebookpagina. 

Aansprakelijkheidsbeperking:

Behoudens ingeval van opzettelijke fout is Een Nieuw Gezin in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van Facebook, en/of enige site waartoe dit portaal leidt. Een Nieuw Gezin ontkent elke aansprakelijkheid voor inhoud, software, links of applicaties die door gebruikers op de Facebookpagina worden geplaatst of doorgegeven. 

Een Nieuw Gezin kan misbruik door derden geenszins volledig uitsluiten, en wijst alle aansprakelijkheid uitdrukkelijk af. Een Nieuw Gezin  is verder evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het verwijderen, of niet kunnen opslaan van inhoud die door gebruikers – waaronder jijzelf – worden geplaatst of doorgegeven.

Contact: info@eennieuwgezin.be

Geef een reactie