Missie

Het is de missie van ‘Een Nieuw Gezin’ om alle gezinsvormen evenwaardig te zien en iedereen die met specifiek hieraan verbonden moeilijkheden te maken heeft, een helpende hand te bieden.

Als organisatie gaan we op zoek naar ‘evenwicht’ binnen het gezin, om het even welke vorm het aanneemt. Bij “Een Nieuw Gezin” staat daarbij het kind en de werkelijke belangen centraal. Er wordt gestreefd naar een harmonieuze relatie in het gezin, om het welzijn van iedere betrokkene te vrijwaren, maar vaak hebben kinderen de zwakste positie.

Visie

‘Een nieuw gezin, een nieuw begin’ is het motto van de vzw. Met ons team van psychologen en bemiddelaars willen wij een leidraad bieden door de (na onze jarenlange ervaring) verzamelde informatie aan te bieden. U kan ons steeds contacteren per e-mail en wij trachten in de mate van het mogelijke een rechtstreeks antwoord te geven aan alle gezinnen die in een voor hen onbekende situatie terechtkomen. Centraal staat het verlagen van de drempel om beroep te doen op onze hulp, via bemiddeling en vorming.

‘Een Nieuw Gezin’ bereikt dit door een continu aanspreekpunt te zijn en persoonlijke begeleiding (eerstelijnshulp) aan te bieden. Respect en openheid zijn de waarden die hierbij voortdurend vooropgesteld worden.

Het kind is de centrale figuur, waarbij een ouderschapsplan voor onze organisatie een prioriteit is.