Geboorte

Een heel mooi moment om stil te staan bij hoe je als kersverse ouder, je ouderschap wil invullen. Wat je je als belangrijkste doelen stelt bij het laten opgroeien tot een volwassene van dit kleine wezen.

Hoe je zal sturen, beschermen, steunen en loslaten. Een ouderschapsbelofte die je maakt naar je kind toe en naar elkaar. Nog mooier is het als je er nog anderen kan bij betrekken. De start van een netwerk om in ‘gemeenschap’ op te voeden.

Gezin

Een ouderschapsplan opstellen voor je gezin. Is een prima idee, en het kan op ieder moment. Hoe vroeger hoe eenvoudiger alles nog zal lijken maar hoe moeilijker het soms nog is om je vele concreets voor te stellen bij de mogelijke beslissingen die je misschien moet nemen binnen nog zovele jaren. Maar eens nadenken over verjaardagsfeestjes, hoe veel hobbys, hoeveel gamen, zakgeld, uitgaan, drank, sociale media, een tatoe, vooraleer je er MOET over beslissen is een heel erg verrijkende oefenen en bespaart je veel latere stress. Het is heel erg deugddoend voor je relatie om – vooraleer je met bepaalde problemen geconfronteerd bent – al eens na te denken over hoe jullie
opvoeden zien. Wat jullie belangrijk vinden. Hoe jullie meningsverschillen zullen aanpakken en lastige
tieners.

Tijd maken voor een bezinning over ouderschap loont.

Je kan dat uiteraard gewoon zelf doen en daarbij gebruik maken van onze ‘tiplijst’ of je laat je hierin begeleiden door een bemiddelaar of gezinscoach.

Scheiding

Afspraken maken over ouderschap zijn nu noodzakelijk. Vanuit twee huizen ouder zijn vraagt hoe dan ook om praktische afspraken.
Hoe grondiger je te werk gaat bij het oplijsten van de praktische manier van werken bij verblijfswissel, informatieuitwisseling, nemen van opvoedingsbeslissingen, kostenverdelingen, aanpassingen van afspraken enz..hoe gemakkelijker jullie relatie als ‘gescheiden ouders’ zal zijn.
Ook voor zaken waarvan je denkt dat je wel zal kunnen afspraken ‘als het moment er is’, is het heel erg handig om een noodoplossing te voorzien voor moest dat toch eens niet lukken.
En niet alleen je relatie met je ex-partner regel je hierbij maar eigenlijk ook al deze met een eventuele nieuwe partner. Hoe duidelijker je opvoedingsafspraken tussen de biologische ouders hoe gemakkelijker het is voor een plustouder om zijn of haar positief in te nemen, zijn/haar taak in te vullen.
Een scheidingsperiode is een crisisperiode en emotioneel dus altijd erg zwaar. Ga pas over tot het opstellen van definitieve afspraken als de verlies, rouw, woede-emoties hierbij geen rol meer spelen en je heel bewust en zonder stoorzenders het belang van de kinderen centraal kan stellen.
Neem hier voldoende tijd voor, neem een proeftijd in acht, bekijk ook hoe je het zal aanpakken als je er toch eens niet uit geraakt.

Vergeet niet dat je niet perse veel contact moet hebben met je ex-, of nog ‘joviaal’ met die ex moet kunnen omgaan omdat jullie samen ouders zijn. Neen, het maakt niet uit wat de juiste inhoud van de afspraken en het plan is. Als het maar heel duidelijk is.

Plusgezin

Voor iedere Plus-ouder, nieuw partner van iemand met kinderen van voor jullie relatie, is het vaak heel moeilijk zijn/haar rol en positie tov de kinderen van de ander te bepalen en af te bakenen. Heel vaak lopen relaties spaak op de oplopende frustraties daarover.
Neem de tijd om zeker als je gaat samenwonen, afspraken te maken over wie , wat, waar, wanneer, hoe, hoeveel, enz. .zal optreden of ingrijpen tav van de kinderen van één van beiden.

Aarzel niet om hierbij hulp in te roepen. Voorkomen is veel beter dan genezen. Meer nog vaak verzieken de relaties zo erg dat er geen genezen meer aan is.

Houd daarbij rekening met het ouderschapsplan of de andere ouderschapsafspraken die bestaan tussen de ex-partners. Hoe vlotter, hoe strijdvrijer de relatie tussen de expartners verloopt in het opvoeden van hun gezamenlijke kinderen, hoe gemakkelijker het opbouwen van een relatie plus-ouder, pluskind zal zijn. Vergeet dus zeker niet ook daarin te investeren.

Respect van een pluskind verkrijg je maar als je rol als plusouder duidelijk is in het reilen en zeilen binnen het plusgezin & als je haar of zijn beide ouders respecteert, ook de ex van jouw partner. Een heel erg moeilijke oefening vaak.

Vergeet dus ook niet de kinderen te laten ‘meetellen’ in het opmaken van deze plusgezinsplanning.

Eén oudergezin

Als ouder alleen is het goed na te denken hoe je het opvoeden van je kinderen gaat aanpakken. Al dan niet samen met een ex-partner. In het laatste geval zal je met deze afspraken en plannen opmaken en die zijn al een grote basis voor het ouderschap binnen je gezin.

Maar als ouder alleen heb je specifieke uitdagingen. Praktische zijn er zeker : zien rond te krijgen dat je kinderen toezicht hebben, op tijd op hun bestemmingen geraken. Maar denk ook eens na hoe je het aanpakt als je een puberende tiener in huis zal hebben.

Kunnen rekenen op een netwerk van thuiswachters en chauffeurs is zeker belangrijk maar even belangrijk is het mensen rond je te verzamelen waarmee je kan overleggen bij dilemma’s of onmogelijk gedrag. Grenzen stellen kan je heel moeilijk alleen.

Een coach kan hierbij helpen, aarzel niet hulp te zoeken zelfs voor het zoeken van jouw helpers.

Stiefgezin

Een stiefouder heeft een bijzondere en unieke positie. Een stiefouder kan meestal zonder problemen een grotere opvoedingsrol op zich nemen dan een plus-ouder. Maar de overleden ouder willen ‘vervangen’ is een stap te ver.

Samen met je partner en ouder van de kinderen hierover duidelijke afspraken maken, kan veel leed voorkomen. Kinderen die hun ouder missen hebben ook nog eens specifieke noden om toch een zwaar rouwproces door te maken. Een rouwproces dat vaak heel veel jaren in beslag neemt. Als de nieuwe partner de overleden ouder nooit heeft gekend is het tonen van begrip voor deze rouw, respect voor die ouder vaak niet gemakkelijk. Bekijk samen eventueel met hulp van derden hoe je dit rekening houdend met de eigenheid van de kinderen best kan doen.