Wat is een ouderschapsbelofte?
De ouderschapsbelofte is een expliciete wilsverklaring van beide ouders ter bescherming van de kinderen.

Deze verklaring maakt de ouders beter bewust  van de unieke verantwoordelijkheid bij  de geboorte van hun kind en  van de  onwrikbare band die er tussen elke ouder  en zijn kind ontstaat.

Tegelijk voorziet ze dat beide ouders er altijd samen dienen te zijn en te blijven voor hun kind.

 • Een positieve stellingname
  De  ouderschapsbelofte is een positieve boodschap van de ouders aan hun kind. Ze onderschrijven de bepalingen die in het verdrag over de rechten van het kind, zijn opgenomen.
 • Geen tovermiddel, wel een houvast
  Deze ouderschapsbelofte is niet het wondermiddel dat in de toekomst alle negatieve gevolgen voor de kinderen bij een scheiding van hun ouders zal voorkomen.
  Wel doet ze in de maatschappij het bewustzijn groeien over de blijvende verantwoordelijkheid van het ouderschap.
  Bovendien vormt  het een solied uitgangspunt  voor het geval  het ooit, bij een scheiding, tot een ouderschapsplan moet  komen en er onderhandeld moet worden.
Waarom een ouderschapsbelofte?

De geboorte van een kind is zowat de mooiste en belangrijkste gebeurtenis in het leven van een mens. Tegelijk brengt die geboorte voor de ouder een grotere verantwoordelijkheid mee dan elk ander gebeuren in zijn leven.

In het verleden waren huwelijk en ouderschap heel nauw met elkaar verbonden. Het huwelijk gaat ervan uit dat het duurzaam zal zijn zodat de ouders  levenslang voor hun kinderen zullen zorgen.

 • Het huwelijk heeft geen bindende kracht meer
  Verwachting is dat bijna 50% van alle getrouwde koppels na verloop van tijd uit elkaar gaan. Daardoor is de verbinding tussen huwelijk en ouderschap heel broos geworden.
 • Nagenoeg evenveel mensen gaan gewoon  samenwonen zonder gehuwd te zijn
  Als zij dan vader of moeder worden is dat de eerste persoonlijke band in hun leven. Maar die band wordt nergens vastgelegd of bevestigd.
Wanneer maak je een ouderschapsbelofte?

Een Ouderschapsbelofte kan in elke gezinssituatie nuttig zijn.

Lees meer

Hoe maak je een ouderschapsbelofte?
 • Getuigen zijn essentieel
  Een getuige aan de kant van de vader en van de  moeder zijn onafscheidelijk aan de ouderschapsbeloftr verbonden.
  Ze vertegenwoordigen de gemeenschap en zijn het klankbord bij eventuele problemen betreffende het belang van je kind.
  De getuigen zijn dus best mensen die door de vader én de moeder  bijzonder geacht worden zodat met hun stem rekening zal worden gehouden. Mensen die veeleer zoeken naar bemiddeling dan naar confrontatie.
 • Een vertegenwoordiger van de gemeente?
  Uiteraard geeft de aanwezigheid van iemand die de gemeente vertegenwoordigt nog meer gewicht aan de gebeurtenis. Maar zolang het geen wettelijke verplichting is zal het niet zomaar mogelijk zijn. Probeer het toch, bij ons lukte het.
 • De ouderschapsbelofte wordt uitgesproken en ondertekend
  De ouderschapsbelofte wordt eerst uitgesproken en nadien door de ouders en door de getuigen ondertekend. Ze wordt minstens in tweevoud opgemaakt, 1 voor beide ouders.
  Het is aangewezen om aan die tekst een vorm te geven die  aanzet om bewaard te blijven. Wij geven hierbij een typemodel. (waarin ook de verklaring van de rechten van het kind werden opgenomen).
Download een voorbeeld van een ouderschapsbelofte