In memoriam: Jos Willems

Ik vond het naar aanleiding van de plus -ouder dag wel het juiste moment om iets te vertellen over mijn vader en zijn passie voor de vzw een nieuw gezin. Jos Willems is heel bewust en omringd door zijn vrouw, kinderen en petekind vertrokken uit dit leven op zondag 2 April 2017. Na een heel…

Lees verder!

De ‘ouderschapsbelofte’ als maatschappelijk kader bij de geboorte van een kind

De basis van een goed nieuw samengesteld gezin start bij de ouderschapsbelofte. Van huwelijksbelofte naar ouderschapsbelofte Een nieuw gezin wil graag ondersteuning bieden aan mannen en vrouwen die nieuwe gezinsvormen aangaan. In onze huidige maatschappij hebben we meer en meer te maken met de nieuw samengestelde gezinnen. Mannen en vrouwen met of zonder kinderen uit…

Lees verder!

Afscheid

Geschreven door Jos Willems, voorzitter van Een Nieuw Gezin Omstreeks de jaarwisseling kreeg ik te horen dat mijn gezondheidstoestand plots helemaal omgeslagen was, dat echt herstel niet mogelijk was en ik dus verder met een aantal beperkingen zou moeten leven.    Op zich was ik er wel op voorbereid dat zo iets kon gebeuren gezien…

Lees verder!

Plusmama’s 2.0

Ze zijn jong en hebben een missie. Heel wat dertigers kiezen voor een nieuwe vorm van plusouderschap. En hun nieuwe gezin houdt stand. Literatuur, getuigenissen in de media en het meer vertrouwd worden met een scheiding en de vorming van een nieuw gezin, hebben vooral bij de jongere generaties tot een positieve mentaliteitswijziging geleid.  Zeker…

Lees verder!