Bemiddeling, het verzoenen van standpunten

Exen die hun strijd verder zetten ten koste van de kinderen, de nieuwe partner die niet aanvaard wordt door de ex, door één of meerdere kinderen… Bij dergelijke conflicten tracht de bemiddelaar de tegenstellingen in het gezin te overbruggen.

Sommige conflicten binnen een gezin ontstaan plots, andere heel langzaam, maar heel dikwijls lopen ze na een tijd vast. Muurvast soms. Mensen worden elkaar tegenstanders en verstaan elkaars taal niet meer. Daar kan een bemiddelaar helpen om alle partijen weer te laten overleggen.

Alternatief voor een juridische procedureslag

Wie via bemiddeling tot een oplossing komt, voelt zich daar beter bij, beter dan als winnaar van een juridisch proces.

Grijp daarom niet meteen naar een rechtbank bij geschillen. Met de hulp van een bemiddelaar bepaal je zelf jouw toekomst, niet de rechter.

Gelijk halen voor de rechter is immers niet altijd de beste oplossing en lost zelden het onderliggende conflict op. Het is in ieders belang om te streven naar een win-win situatie waar alle partijen zich in kunnen vinden. Pas dan heb je een oplossing op lange termijn. 

Vind een bemiddelaar

Bij het kiezen van een bemiddelaar houd je beste rekening met de achtergrond van die persoon. Iemand die ook advocaat of notaris is, heeft een andere insteek dan iemand die vertrekt vanuit een psychologische of sociale achtergrond.  

Zoek een bemiddelaarof lees meer over de toegankelijkheid van bemiddeling