De bemiddelaars die hieronder vermeld worden gaven ons informatie over hun studie en vorming wat een eerste belangrijke waarborg is.

Hun aanwezigheid in deze lijst is geen waardeoordeel over de vele anderen die even efficiënt kunnen zijn. Bovendien is het contact met een bemiddelaar vooral een individuele zaak.

Erkende bemiddelaars

Op juridat.be, een site van de Belgische overheid, vind je een volledig overzicht met alle erkende bemiddelaars. Hun site geeft niet enkel informatie over bemiddeling, maar ook over het hele juridische systeem.

Bemiddeling VZW

Deze vereniging wil bijdragen tot de maatschappelijke erkenning van bemiddeling. Hun leden onderschrijven een gedragscode die je via hun website kan inkijken.

Gratis bemiddeling

Centra voor Algemeen Welzijn (CAW) zetten zich in om bemiddeling voor iedereen bereikbaar te maken. De bemiddeling is er principieel gratis.

Bemiddelaars per provincie
Antwerpen
Eric De Corte - Bemiddelingsburo EDC

Het is deugddoend om als bemiddelaar te mogen bijdragen om tot een dialoog  te komen, om samen naar oplossingen te zoeken, om nieuwe perspectieven te bieden, om mee te bouwen aan een nieuwe en betere toekomst voor alle betrokkenen.

Als erkend bemiddelaar begeleid, coördineer en structureer ik niet alleen het ganse traject van de scheiding maar blijf ik ook ten volle ter beschikking nadien. Ouders die niet meer onder hetzelfde dak wonen gaan anders moeten communiceren. Als er een nieuw samengesteld gezin gevormd wordt ontstaan er vaak verschillende visies over opvoeden. Soms moet de verblijfsregeling of de financiële regeling herzien worden.

Het is mijn rol als bemiddelaar om ouders te helpen bij de nieuwe organisatie.. Ik begeleid ouders in hun keuzes en beslissingen

Rita Hey - Ervaringsdeskundige omgangsrecht – familiaal bemiddelaar

Kinderen willen zo graag allebei hun ouders in hun leven houden. Twee ouders die van hen houden en die staan juichen aan de zijlijn, trots zijn op goede cijfers en alles willen weten over het eerste gebroken hart. Samen op de eerste rij zitten bij een diploma uitreiking en samen hun eerste kleinkind vasthouden.

Ook de mogelijke plus-ouder(s) moet hierbij zijn/haar plaats vinden. Conflicten maken deel uit van het leven. Heel vaak zijn we goed in staat om onze eigen problemen op te lossen. Soms hebben iemand nodig die “meedenkt”.

Scheiden is een spoedcursus verdraagzaamheid. Het heeft geen zin meer om je ex te willen veranderen, te overtuigen van jouw gelijk of jouw opvattingen op te dringen. Je bent immers uit elkaar. Je zult elkaar moeten loslaten, je ergernissen moeten inslikken en elkaar blijven vertrouwen als mede ouder.

Ik kan jullie helpen om een akkoord, indien gewenst, op een juiste en sluitende manier op papier te zetten, zodat er een document is waar jullie steeds op kunnen terugvallen

Jan Peeraer - Erkend bemiddelaar

Al meer dan 35 jaar ben ik actief in de wereld van het familierecht, de familiale problemen en conflicten en veel echtscheidingen natuurlijk. Als bemiddelaar, advocaat en onderhandelaar sta ik je bij om tot de oplossing te komen waarbij je je goed voelt.

Als je kiest voor bemiddeling dan creëer je zelf de oplossing.


Het eigene van bemiddeling is juist dat je de oplossing in eigen handen houdt en niet aan een derde (een Rechter of een Rechtbank) overlaat. Je kiest dus zelf voor de gepaste oplossing en daar kan ik je mee helpen. Elke oplossing heeft immers voor- en nadelen. Het is belangrijk om door het bos de bomen te zien.

Je krijgt de kans om gezamenlijk maar ook apart en in alle vertrouwen je eigen verhaal tegenover mij te doen.

Dit is volledig en strikt vertrouwelijk en al wat er gezegd wordt blijft tussen jou en mij. Ik luister naar jouw verhaal, jij komt aan bod, ook je gevoelens, emoties en wensen krijgen een plek, zodat er een oplossing uit de bus komt die goed voelt.

Als het toch op één of andere wijze tussen jullie zou vastzitten dan reik ik mogelijkheden aan om dit te doorbreken.


Soms zijn er twijfels over de praktische haalbaarheid. Welnu, elke oplossing bekijken we samen naar deze praktische haalbaarheid toe. Dit geldt uiteraard en in eerste instantie voor de oplossingen in verband met je kinderen.

Hilde Van den Broeck - Erkend bemiddelaar

Het klinkt misschien waanzinnig in de oren, maar ik heb deze job als bemiddelaar gekozen omdat ik een hekel heb aan conflicten. Ik kan immers mijn steentje bijdragen aan minder conflicten door ze mee te helpen oplossen. Je kan hier meer over lezen in het interview over scheidingsbemiddeling dat ik aan Vitaya gegeven heb.

Wil je met me samenwerken, dan zoeken we samen actief naar een oplossing. Met behulp van de bemiddelingstechnieken komen we samen tot een échte oplossing te komen.  We werken met wederzijds respect aan de communicatie en kijken naar je noden en belangen om zo tot het beste resultaat te komen.

Je kan bij mij terecht:

  • Voor bemiddeling binnen een relatie
  • Voor bemiddeling tussen familieleden (broers, zussen, ouders)
  • Wanneer zich de vraag stelt ‘scheiden of blijven’
  • Bij een scheiding
  • Na je scheiding i.v.m. de communicatie over je kinderen

Indien het over een scheiding gaat, kunnen jullie als ouders na je scheiding beter blijven communiceren over het wel en wee van je kinderen. Op die manier wil ik dat de wereld een betere plek wordt om te wonen, ook voor kinderen van gescheiden ouders. Ik begeleid zowel jullie scheiding als jullie nieuwe afspraken na scheiding.

Als jullie als partners, als ouder & kind, of met een andere familieband jullie communicatie willen verbeteren, dan ruimen we stap voor stap alle misverstanden uit de weg om tot een zuivere en open communicatie te komen.

Vlaams-Brabant
Miriam Beck - Erkend familiaal bemiddelaar
  • Leuven / Heverlee
  • 0495/ 28 37 39

Van opleiding ben ik sociologe, maatschappelijk werker en erkend familiaal bemiddelaar. Daarnaast volgde ik opleidingen over onder meer contextuele hulpverlening en oplossingsgericht coachen. Sinds tien jaar ben ik ook actief als bemiddelaar tussen slachtoffers en daders.

Bemiddelen is samen zoeken naar een duurzame oplossing voor een conflict of probleem. Daarom hecht ik er veel belang aan om een veilig kader te scheppen, met respect voor ieders verhaal en gevoeligheden. Pas wanneer mensen zich ‘thuis’ voelen, komt naar boven wat echt belangrijk is, en kunnen we samenwerken om een goed antwoord te zoeken voor de toekomst. Of het nu gaat over ‘hoe kunnen we respectvol en correct uit elkaar’ of over ‘hoe lossen we het conflict op binnen ons gezin’, een duurzame oplossing vertrekt altijd vanuit de noden en hoop van elke betrokkene, en biedt een antwoord waar iedereen kan achterstaan. Die zoektocht begeleiden, met aandacht voor ieders mening en mogelijkheden, en vooral ook voor de kinderen, is mijn passie.”

 

Oost-Vlaanderen
Wim Van de Maele - Erkend Familiaal Bemiddelaar

Ik heb orthopedagogie gestudeerd aan het VSPW te Kortrijk en de opleiding bemiddeling gevolgd aan het VCOK en Ugent.  Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in ouderschapsbemiddeling en bemiddeling in de jeugdzorg.

Verder heb ik 10 jaar ervaring in het begeleiden van  jongeren binnen een orthopedagogisch kader. 

Vandaag werk ik als crisisinterventiecoach van gezinnen, waardoor ik bedreven ben in het hanteren van zeer emotionele, moeilijke en conflictueuze situaties.


Ik vind het belangrijk om de scheiding te plaatsen binnen het perspectief van de vaak hoog oplopende emoties die erbij horen en mijn aanpak hier vervolgens op af te stemmen. Deze aanpak is uiterst belangrijk in een scheidingssituatie waarbij er kinderen betrokken zijn.

Tijdens bemiddelingen lopen de emoties vaak hoog op. Mensen hierin begeleiden, herkaderen indien het kan, de situatie analyseren en informatie juridisch herformuleren zijn belangrijke vaardigheden die ik hanteer tijdens een bemiddeling.

Veerle Lisabeth - Conflictbeheerser en Bemiddelaar

Zowat 18 jaar ben ik al actief als bemiddelaar, aanvankelijk in combinatie met mijn praktijk als advocaten. Vanuit die juridische achtergrond en ervaring kan ik  jullie ook heel goed juridisch adviseren, rechtspraak toelichten en een beeld geven van wat het alternatief voor de bemiddeling, de procedure, kan worden. 

Naast familiebemiddelaar werk ik ook in bedrijfscontexten zodat ik bij wat specifiekere problemen zoals het hebben van een vennootschap of onverdeeldheden eveneens advies kan geven. Maar bij ouderschaps- &scheidingsbemiddeling waak ik er vooral over dat de focus op het ‘belang’ van de kind(eren)  blijft.  De wil  dit te doen is er meestal wel maar de juiste inhoud van dit begrip is vaak onduidelijk en de realiteit blijven zien is in deze emotionele periodes vaak moeilijk. Een ondersteunde waakzame zorg naar de ouders toe kan hier wonderen doen. Er wordt gewerkt aan het behouden van een vol te houden communicatievorm tussen de ouders en aan een degelijke afspraaksystemen om ook op termijn ‘samen ouders’ te kunnen blijven zonder dat er voortdurend nieuwe discussies ontstaan. Maar er wordt ook mét de kinderen gepraat.. Bij een scheiding of een nieuwe gezinssituatie  is hoe dan ook het hele gezin betrokken en kinderen tellen daarbij graag mee. Daarom  krijgen zij de kans om op ‘neutraal’ terrein, zonder te moeten kiezen tussen hun ouders, hun bezorgdheden te uiten, wat uitleg te krijgen over hoe scheidingen en bemiddelingen verlopen en wat  hulp te krijgen om zelf sterker te staan, zich aan te passen, verdriet te verwerken enz. 

Daarenboven ben ik ook onderlegd in het opvoedingsmodel ‘Nieuwe Autoriteit’, van waaruit ik de ouders in deze ‘moeilijke’ tijden ondersteun in het onderhouden of herstellen van de relatie met hun kinderen die in deze crisistijd wel wat meer durven rebelleren. 

Tenslotte ben ik getraind in verschillende vormen van conflictbeheersing die ik graag inzet om op ‘crisismomenten’ in de bemiddeling – als het zwaar is of wordt om naar elkaar te luisteren of/en emoties onder controle te houden – iedereen weer op het bemiddelingsspoor te krijgen. 

Een bemiddeling bij mij is eigenlijk veel meer dan alleen bemiddeling..maar een zo volledig mogelijke ondersteuning in familiecrisissen. 

West-Vlaanderen
Dirk Cosaert, Erkend bemiddelaar

Ik heb mij vooral gespecialiseerd in ouderschapsbemiddeling bij scheiding en nadien.

Ouderschapsbemiddeling is nodig wanneer je als ouders in echtscheiding goede afspraken wil maken over je kind(eren). Wanneer je niet wil dat jullie conflict gaat doorwegen op jullie kind(eren), wat jammer genoeg heel dikwijls gebeurt. 

Ik help jullie om als ouders de afspraken omtrent ouderlijk gezag, verblijf en financiële afspraken op papier te zetten. Als je dit wil kan ik deze overeenkomst laten bekrachtigen door de familierechtbank. We stellen steeds het kind centraal, maar zorgen ook voor oplossingen op maat van de ouders. Want ongelukkige ouders maken ongelukkige kinderen…

Voor ouderschapsbemiddeling kies je wanneer je er net als ik van overtuigd bent dat over kinderen blijvend communicatie mogelijk moet blijven, ook al ga je als koppel uit elkaar. Geen eenvoudige weg, wel de moeite waard!

Veerle Lisabeth - Conflictbeheerser en Bemiddelaar

Zowat 18 jaar ben ik al actief als bemiddelaar, aanvankelijk in combinatie met mijn praktijk als advocaten. Vanuit die juridische achtergrond en ervaring kan ik  jullie ook heel goed juridisch adviseren, rechtspraak toelichten en een beeld geven van wat het alternatief voor de bemiddeling, de procedure, kan worden. 

Naast familiebemiddelaar werk ik ook in bedrijfscontexten zodat ik bij wat specifiekere problemen zoals het hebben van een vennootschap of onverdeeldheden eveneens advies kan geven. Maar bij ouderschaps- &scheidingsbemiddeling waak ik er vooral over dat de focus op het ‘belang’ van de kind(eren)  blijft.  De wil  dit te doen is er meestal wel maar de juiste inhoud van dit begrip is vaak onduidelijk en de realiteit blijven zien is in deze emotionele periodes vaak moeilijk. Een ondersteunde waakzame zorg naar de ouders toe kan hier wonderen doen. Er wordt gewerkt aan het behouden van een vol te houden communicatievorm tussen de ouders en aan een degelijke afspraaksystemen om ook op termijn ‘samen ouders’ te kunnen blijven zonder dat er voortdurend nieuwe discussies ontstaan. Maar er wordt ook mét de kinderen gepraat.. Bij een scheiding of een nieuwe gezinssituatie  is hoe dan ook het hele gezin betrokken en kinderen tellen daarbij graag mee. Daarom  krijgen zij de kans om op ‘neutraal’ terrein, zonder te moeten kiezen tussen hun ouders, hun bezorgdheden te uiten, wat uitleg te krijgen over hoe scheidingen en bemiddelingen verlopen en wat  hulp te krijgen om zelf sterker te staan, zich aan te passen, verdriet te verwerken enz. 

Daarenboven ben ik ook onderlegd in het opvoedingsmodel ‘Nieuwe Autoriteit’, van waaruit ik de ouders in deze ‘moeilijke’ tijden ondersteun in het onderhouden of herstellen van de relatie met hun kinderen die in deze crisistijd wel wat meer durven rebelleren. 

Tenslotte ben ik getraind in verschillende vormen van conflictbeheersing die ik graag inzet om op ‘crisismomenten’ in de bemiddeling – als het zwaar is of wordt om naar elkaar te luisteren of/en emoties onder controle te houden – iedereen weer op het bemiddelingsspoor te krijgen. 

Een bemiddeling bij mij is eigenlijk veel meer dan alleen bemiddeling..maar een zo volledig mogelijke ondersteuning in familiecrisissen.