Centra voor Algemeen Welzijn (CAW) zetten zich in om bemiddeling én begeleiding voor iedereen toegankelijk te maken. In de eerste plaats voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Hun dienstverlening is in principe gratis.

3 soorten bemiddeling
  • Tussen jongeren en hun ouders
    Het kan hier gaan over conflicten in het kader van ouderlijk gezag, samenleven in het gezin, onderhoudsplicht, verblijfsregeling…
  • Ouderschapsbemiddeling
    Hier helpt de bemiddelaar ouders te onderhandelen over ouderschap met het oog op het bereiken van een compromis.
  • Scheidingsbemiddeling
    Deze bemiddeling richt zich op het bereiken van een overeenkomst tussen ex-partners, over goederen en ouderschap in het kader van een scheiding.

Niet alle CAW’s bieden deze 3 soorten bemiddeling aan. Welke ze aanbieden is vooral afhankelijk van het feit of ze een erkende bemiddelaar / begeleider in dienst hebben.

Bezoek de website van CAW

Je vindt er adressen van een CAW in je buurt!