Begeleiding bij je nieuw gezin
Bij een scheiding of vorming van een nieuw gezin kampen veel mensen met heel wat vragen. Je kan in de knoop met jezelf geraken. Verschillende emoties kunnen de kop opsteken: onzekerheid over jezelf en je beslissingen, boosheid, onmacht, teleurstelling, verdriet en mogelijk gevoelens van depressiviteit.

Zulke situaties zijn niet gunstig om je leven te herstarten in een nieuw samengesteld gezin.

Er zijn mensen die daar speciaal voor opgeleid zijn. Therapie of coaching kan je helpen, zowel onder de vorm van persoonlijke begeleiding als gezinsbegeleiding.

Onze tips
Begeleiding door een therapeut

De keuze voor een therapeut is heel persoonlijk. Dat maakt het moeilijk hier advies over te geven. 

Of een therapie hulp kan bieden hangt grotendeels af van het feit of het ‘klikt’ tussen jou en de therapeut. Dit kom je te weten tijdens de therapie zelf.

Therapeuten kan je op diverse manieren vinden. Veel huisartsen werken samen met therapeuten. Het is dus een goed idee om eerst bij je huisarts te rade te gaan.

Vind een therapeut in ons bestand
Bemiddeling, het verzoenen van standpunten

Exen die hun strijd verder zetten ten koste van de kinderen, de nieuwe partner die niet aanvaard wordt door de ex, door één of meerdere kinderen… Bij dergelijke conflicten tracht de bemiddelaar de tegenstellingen in het gezin te overbruggen.

Sommige conflicten binnen een gezin ontstaan plots, andere heel langzaam, maar heel dikwijls lopen ze na een tijd vast. Muurvast soms. Mensen worden elkaar tegenstanders en verstaan elkaars taal niet meer. Daar kan een bemiddelaar helpen om alle partijen weer te laten overleggen.

 

Alternatief voor een juridische procedureslag

Wie via bemiddeling tot een oplossing komt, voelt zich daar beter bij, beter dan als winnaar van een juridisch proces.

Grijp daarom niet meteen naar een rechtbank bij geschillen. Met de hulp van een bemiddelaar bepaal je zelf jouw toekomst, niet de rechter.

Gelijk halen voor de rechter is immers niet altijd de beste oplossing en lost zelden het onderliggende conflict op. Het is in ieders belang om te streven naar een win-win situatie waar alle partijen zich in kunnen vinden. Pas dan heb je een oplossing op lange termijn.

Vind een bemiddelaar

Bij het kiezen van een bemiddelaar houd je beste rekening met de achtergrond van die persoon. Iemand die ook advocaat of notaris is, heeft een andere insteek dan iemand die vertrekt vanuit een psychologische of sociale achtergrond.

Vind een bemiddelaar