Bij Een Nieuw Gezin werken we met een gepassioneerd team aan een betere begeleiding voor nieuw-samengestelde gezinnen.
Veerle Lisabeth

Ze breekt in al haar werk in scheidingsituaties of ouderschapsconflicten steeds een lans voor de kinderen. Hun belang wordt bewaakt en centraal gesteld.

Het oplossingsgericht denken, maw het zélf vinden van oplossingen, heeft ze zich zowel als bemiddelaar maar evenwel als coach eigen gemaakt en zoekt in toepassing van verschillende modellen over geweldloosheid en ‘eigen kracht’ steeds naar een ‘aanpak op maat’

Binnen EEN NIEUW GEZIN helpt ze zoeken naar de invulling van visie en doelstellingen en schrijft ze voor de nieuwsbrief.

Rita Hey

Ondervoorzitter

Als oprichtster van ‘Het Huis’, een neutrale bezoekruimte, en als bemiddelaar in de vzw Vertrouwensbemiddeling, besef ik ten volle dat het broodnodig is om een aantal nieuw samengestelde gezinnen met informatie, raad en daad te ondersteunen. 

Precies deze doelstelling vind ik terug bij ‘Een Nieuw Gezin’

Het aantal kinderen dat opgroeit in twee gezinnen stijgt ieder jaar. Zowel moeder als vader beginnen na verloop van tijd meestal een nieuwe relatie, al dan niet met iemand die ook al kinderen heeft. 

Nieuw samengestelde gezinnen zijn dus geen uitzondering meer. Jammer genoeg is er geen model voorhanden om dit nieuwe gezin op te bouwen. Misschien komen we samen een stap verder.

Jarissa Bellens

Voorzitter

Hallo, ik ben Jarissa Bellens en plusmama van drie kindjes. Ik engageer me voor Een Nieuw Gezin vzw omdat ikzelf ook op zoek was naar plaats waar ik informatie en advies kon vinden. In mijn vrije tijd ga ik graag eens wandelen, lekker eten en op stap met mijn gezin.

Ik heb Handelswetenschappen gestuurd en werk momenteel als proces/business analyst bij Aquafin. In mijn job sta ik mijn collega’s bij, bij het zoeken naar efficiëntere oplossingen voor hun huidig werk, dit overleg ik dan samen met de IT-afdeling.

Stijn Van der Biest

Website

Gepassioneerd door communicatie en "always online". Vandaar dat ik de website van Een Nieuw Gezin verzorg in mijn vrije tijd.

Zelf het resultaat van het leven in een nieuw gezin.

En sinds 2015 zelf fiere papa van een knappe dochter.

Vivianne Thijs

Project huisartsen

Relatie en gezinstherapeut. Vanuit de ervaringen die ze daar opdoet en ook vanuit haar eigen ervaringen nauw betrokken bij de werking van Een Nieuw Gezin.

Opgegroeid eerst in pleeggezin, dan bij haar vader en stiefmoeder. Nu sa-men met haar partner ouder van drie volwassen kinderen maar als jonge ouders heel wat tegenwind gekregen als ‘niet getrouwd zijnde’. Nu een rol als plus-oma.

Inge Claus

ondervoorzitter

Advocaat  aan de Gentse Balie sedert 1995. Door haar eigen praktijk verwierf zij heel wat ervaring in het begeleiden van gezinnen in moeilijkheden, zowel op juridisch als op menselijk vlak.

Degelijkheid en respect voor alle betrokken partijen zijn de waarden waarvan ze uitgaat bij de behandeling van deze conflicten.

Lut Van Wesemael

Voorlichting onderwijs, Plusouderdag

Lector aan de Arteveldehogeschool opleiding Bachelor in Bedrijfsmanagement, optie marketing. Voorheen hoofd public relations aan de HIBO Hogeschool.

Moeder van twee zonen waarvan haar vriend de plusvader is.

Nicole Allaert

Social Media

Komt als cognitief therapeute  heel vaak in aanraking met de problematiek van nieuw samengestelde gezinnen. Hecht veel belang aan ieders plaats binnen de familie om problemen op te lossen. Begrip opwek-ken tussen ouders en kinderen, leidt tot verdraagzaamheid en harmonie.

Plusmama van 2 tieners.

Gonnie Vandenoute

Project Villa Pinedo

Psychologe en contextuele therapeut. Ze werkt sinds 2008 met gezinnen, kinderen en jongeren. Daarin wordt zij vaak geconfronteerd met jongeren van gescheiden ouders en de gevolgen hiervan.

Als kind van gescheiden ouders wil ze kinderen een stem te geven in echtscheiding. Vandaar haar missie: met kinderen, ouders en belangrijke derden te zoeken naar constructieve oplossingen om met de scheiding om te gaan.

Isa Deschuyteneer

Relationele raadgeving

Als interactief gezinstherapeut en therapeut met contextuele scholing, werkt zij met kinderen en hun gezinnen in Scheiding en/of Nieuw Samengestelde Gezinnen. Als ((gast)docent  en supervisor geeft zij workshops en lezingen. Zij is mede oprichtster van Centrum Zon-Maan vzw.

Isa is moeder van twee en plusmama van vier kinderen.